\Cases\Home

Multidisciplinair Beweegcentrum

Beweegcentrum waar de patiënt centraal staat

Een patiënt met bewegingsgerelateerde klachten wordt geregeld van specialist naar specialist doorverwezen. De beste zorg voor deze patiënten is logisch samenhangende (= integrale), multidisciplinaire zorg. Een topklinisch ziekenhuis vroeg ons om een business plan te schrijven voor het opzetten van een beweegcentrum, waarbij de patiënt centraal staat.

Het business plan samen stapsgewijs opbouwen

Samen met vakgroepen die gerelateerd zijn aan de bewegingszorg gingen we gedurende drie maanden aan de slag. In interactieve werksessies werkten we enthousiast aan de bouwstenen van het business plan. Wij onderzochten de markt. De specialisten bepaalden focus en ambities van het beweegcentrum. We brachten samen de benodigde investeringen in zorgpaden, huisvesting, personeel en samenwerking in kaart. Tenslotte definieerden we een plan voor het uitdragen van de propositie en ontwierpen we de nieuwe en gezamenlijke RVE.

Eerste zorgverbeteringen zijn al gerealiseerd

Tijdens dit korte traject brachten we de vakgroepen dichter bij elkaar. Al tijdens het ontwerpproces resulteerde dit in betere zorg voor de patiënt, omdat de specialisten elkaar beter wisten te vinden.
De implementatie van het beweegcentrum is inmiddels begonnen. Hierdoor gaat het ziekenhuis verder in zijn ambitie om de patiënt écht centraal te zetten. Met betere zorgresultaten als gevolg.