\Cases\Home

Market Access-strategie voor nieuw MS-product in Nederland

EEN NIEUW, VEELBELOVEND PRODUCT IN EEN volle MARKT

Een farmaceutisch bedrijf heeft een nieuw product ontwikkeld en de testresultaten in fase 3 tonen aan dat dit product duidelijke klinische voordelen biedt voor patiënten met MS (Multiple Sclerose). Het is bekend dat de markt voor MS vol is, omdat voor de behandeling van deze ziekte al een breed scala aan producten verkrijgbaar is. De Nederlandse vestiging moest de meest aantrekkelijke strategie voor P&R (‘Pricing and Reimbursement’, ofwel prijsstelling en vergoeding) definiëren, risico’s identificeren en een implementatieplan ontwikkelen. Vintura werd gevraagd de Market Access-strategie voor dit nieuwe product samen met de Nederlandse vestiging te ontwikkelen.

CO-CREATIE EN van COMPLEXITEIT NAAR EEN SIMPEL VERHAAL

We hebben tijdens het uitvoeren van het project nauw samengewerkt met de klant: echte co-creatie. Met regelmatige praktische werksessies hielden we snelheid in het proces welke leidde tot een korte levertijd. Het project omvatte drie stappen:

  • 1. Een diepgaand onderzoek naar het MS landschap en het historische besluitvormingsproces van de HTA (Health Technology Assessor).
  • 2. Uitwerking van de meest waarschijnlijke toekomstscenario’s en een evaluatie op basis van aantrekkelijkheid, waarschijnlijkheid en de risico’s van elk scenario.
  • 3. De resulterende inzichten werden gebruikt om een uitgebreide P&R-strategie te ontwikkelen, voortbouwend op belangrijke mogelijkheden en risico’s. Het meest waarschijnlijke scenario werd geselecteerd als basis voor het businessplan.

snelle INTRODUCTIE medicijn in Nederland

De EMEA-organisatie van onze klant ging akkoord met de evaluatie en P&R-strategie, inclusief de voorgestelde stappen voor risicobeperking.

Daarnaast werd volgens het plan Nederland aangewezen voor een snelle introductie van het nieuwe medicijn. Daardoor konden we snel beginnen met de activiteiten voor de introductie en kon het nieuwe medicijn zo snel mogelijk worden aangeboden aan MS-patiënten. De introductie van het nieuwe medicijn in Nederland resulteert in een neutraal begrotingseffect en een hogere klinische waarde voor patiënten met MS.