\Cases\Home

Lokale kosteneffectiviteit van nieuwe medische toepassing

Nieuwe technologie

De CardioMEMS is een nieuwe medische toepassing, waarmee de druk in de longslagader gemeten kan worden. Bij patiënten met hartfalen wordt zo vroegtijdig herkend dat zij destabiliseren, wat een ziekenhuisopname kan voorkomen. De fabrikant van de CardioMEMS heeft Vintura gevraagd de lokale kosteneffectiviteit te onderzoeken in twee ziekenhuizen. Dit onderzoek wordt gebruikt bij de markttoegang (Engelstalige pagina) in Nederland.

Heldere zorgpaden

Om zicht te krijgen op de kosteneffectiviteit, hebben we samen met een team van cardiologen, verpleegkundigen en financiële experts het huidige zorgpad voor patiënten met hartfalen in kaart gebracht. Daarna hebben we bekeken wat het effect van de CardioMEMS is op taakverschuiving binnen het team, frequentie van ziekenhuisbezoek, werkwijze en kosten.

Dit stap voor stap uitwerken van het huidige en het toekomstige zorgpad, gaf ook direct input voor de implementatie van het bijbehorende zorgtraject en de daarbij nodige organisatorische veranderingen.

Zicht op effectiviteit

De CardioMEMS blijkt vooral invloed te hebben in de follow-up fase van hartfalen patiënten. Monitoring op afstand wordt mogelijk, waardoor het aantal polikliniekbezoeken afneemt. Ook kan de hartfalen verpleegkundige taken overnemen van de medisch specialist. Deze twee elementen zorgen voor een dubbele kostenreductie. Daarnaast worden hospitalisaties voorkomen. Dit tezamen maakt dat de CardioMEMS als kosteneffectief gezien kan worden.

De klant neemt de resultaten op dit moment mee in het verkrijgen van vergoeding voor deze nieuwe toepassing en therapie.