\Cases\Home

Implementatie van nieuw logistiek concept verhoogt efficiency en servicegraad

Nieuw logistiek concept noodzakelijk

Onze klant, een groot algemeen ziekenhuis, voerde een grote renovatie van hun ziekenhuis door. De uitdaging voor Vintura was om hiervoor een logistiek concept te ontwerpen, waarbij er een 100% beschikbaarheid van artikelen zou zijn. In de ontwerpkeuzes moesten de patiënt en zorgverlener centraal komen te staan. Daarnaast mocht de workload van de zorgverleners niet toenemen en moesten we de benodigde opslagruimte minimaliseren.

Gezamenlijk ontwerp geeft draagvlak voor succesvolle implementatie

We zijn gestart met het ontwerpen van het nieuwe logistiek concept met behulp van ‘lean management’ technieken. We maakten de wijze van opslag en bevoorrading afhankelijk van het type artikel, zoals snellopers (bijv. luiers) of gebruiksartikelen (bijv. tilliften). De implementatie hebben we samen met de betrokken zorgafdelingen gedaan: zij bepaalden welke artikelen in welke categorie vielen. Zodoende hebben we zowel begrip gekregen voor het logistiek concept als draagvlak voor de implementatie daarvan.

Nieuw logistiek concept bespaart ruimte en FTE!

Vervolgens hebben we het logistieke concept op de twee gerenoveerde afdelingen geïmplementeerd, uiteraard binnen de vooraf vastgestelde tijdlijnen en budget. Door de goede afstemming vooraf en een duidelijk implementatieplan is de implementatie soepel verlopen. Het nieuwe logistieke concept heeft ervoor gezorgd dat er 1,5 fte vrijgekomen is voor directe patiëntenzorg en dat er 70% opslagoppervlakte is bespaard!