\Cases\Home

Een businesscase voor ‘levensstijl als medicijn’ bij diabetes type 2

Een fundamentele verschuiving richting levensstijl als medicijn

Onze cliënt heeft samen met zijn partners de ambitie om een baanbrekende verandering en omkering te verwezenlijken voor Diabetes type 2, een ernstige ziekte die 4% van de wereldbevolking treft. De cliënt is ervan overtuigd dat levensstijlgerelateerde aandoening moeten worden behandeld door veranderingen te stimuleren in de manier van leven van patiënten. Bovendien moeten deze interventies worden ontwikkeld in een innovatiecentrum waar alle internationale kennis wordt gecombineerd om de ontwikkeling, inzet en structurele verankering van leefstijlinterventies in de Nederlandse gezondheidszorg te bevorderen. Om zo’n innovatiecentrum te kunnen kunnen opzetten is Vintura gevraagd om een overtuigende businesscase en een aantrekkelijk investeringsverhaal uit te werken om aan te tonen dat leefstijlinterventies voor Diabetes type 2 kosteneffectief zijn.

Het uitwerken van een betrouwbare en realistische businesscase

Om een helder en overtuigend verhaal te kunnen presenteren aan partners en investeerders moesten we een businesscasemodel ontwikkelen waarin het besparingspotentieel voor de samenleving inzichtelijk werd gemaakt. Voor deze businesscase was het zaak dat medisch bewijsmateriaal vertaald werd naar harde (financiële) cijfers en om samen met experts en KOL’s realistische aannames te doen daar waar het bewijs ontbrak. Daarbij hebben we tegelijkertijd een proefconcept voor het innovatiecentrum ontwikkeld met o.a. een missie, visie, doelen en kernactiviteiten, gebaseerd op best practices.

Vol vertrouwen om potentiële partners te benaderen en voor het ontwikkelen van een innovatiecentrum

Samen met onze cliënt hebben we met enorme energie, creativiteit en passie aan dit project gewerkt. We hebben samen een businesscase gecreëerd en een overtuigend ‘investeringsverhaal‘ geschreven om belangrijke partners kennis te laten maken met het concept ‘Levensstijl als medicijn’. Het overtuigende verhaal dat de werkelijke waarde op patiëntniveau laat zien, wordt nu gebruikt in gesprekken met potentiële investeerders en partners van het Innovatiecentrum.