\Cases\Home

Herstelplan ziekenhuis in financiële problemen

Onhoudbare verslechtering moet gekeerd worden

Dit ziekenhuis constateerde in het eerste kwartaal dat de financiële resultaten sterk verslechterden. Eerder ingezette maatregelen bleken averechts uit te pakken en er dreigde een miljoenenverlies. De klant voorziet dat ingrijpende maatregelen nodig zijn voor noodzakelijke resultaatverbetering, maar wil op lange termijn haar ambities en doelstellingen kunnen blijven realiseren. De raad van bestuur (RvB) vraagt Vintura het project te leiden om dit mogelijk te maken.

Samen aan de slag voor een nieuwe toekomst

We hebben samen een intensief traject doorlopen. Dat resulteerde in een concreet herstelplan, dat al op korte termijn de zorgen van de banken wegneemt, maar ook de lange termijn ambities van het ziekenhuis waarborgt. Kenmerkend voor de aanpak waren:

  • wekelijkse stuurgroep met vertegenwoordigers van RvB, medisch specialisten en Vintura;
  • toekomstgerichte blik, met volledige openheid over verkeerde keuzes in het verleden;
  • identificatie van verbeterpotentieel op basis van feitelijke analyses en benchmarks;
  • gezamenlijk met betreffende managers definiëren van maatregelen.

Met name de teamvorming, met een constructieve, toekomstgerichte opstelling bleek cruciaal voor het behalen van ambiteuze resultaten op zeer korte termijn.

Herstelplan voor financieel gezond ziekenhuis

We hebben met elkaar in vier maanden een stevig, concreet herstelplan ontwikkeld, dat tot een resultaatverbetering van 20 mln euro leidt. Ondanks dat dit plan pijnlijke maatregelen omvat, is er breed draagvlak voor de noodzaak ervan en vertrouwen in de gemaakte keuzes. Bovendien hebben we tijdens het project een nieuwe organisatie met bijbehorend leiderschap ontwikkeld, die de haalbaarheid van de maatregelen waarborgt.

We zijn er trots op dat we omvangrijke resultaatverbetering hebben kunnen realiseren, zonder concessies te hoeven doen aan kwaliteit en veiligheid voor patiënten in de regio. De opdrachtgever waardeert daarbij de bijdrage van Vintura, die inhoudelijke scherpte combineert met het creëren van draagvlak en verandervermogen. De raad van bestuur heeft weer de controle en het ziekenhuis met haar patiënten hebben weer lange termijn perspectief.