\Cases\Home

Herinrichting Klinische Farmacie zorgt voor meer patiënt gerichte en efficiënte zorg

Klinische farmacie kan klantgerichter en efficiënter

Klinische Farmacie van een STZ ziekenhuis wilde verbeteren op meerdere fronten omdat de verschillende units suboptimaal samenwerken. Bovendien konden processen in de front- en backoffice respectievelijk klantgerichter en efficiënter worden ingericht. Het management heeft Vintura gevraagd de eerste stappen in het proces naar een nieuwe inrichting te begeleiden.

Het hele management team betrokken bij de invulling

Bij het vormgeven van de nieuwe organisatie en de invulling van de formatie hebben we het RVE-management en de Operationeel Leidinggevenden nauw betrokken. Hierdoor konden we in zeer kort tijdsbestek de organisatie herinrichten, inclusief overlegstructuren, KPIs en aangepaste formatie. Ook was het draagvlak van de verandering hierdoor groot en kan de verandering op zeer korte termijn in effect treden.

Medebehandelaarschap zorgt voor betere patiëntenzorg

De nieuwe opzet van de organisatie stelt Klinische Farmacie in staat om nadrukkelijker betrokken te zijn bij de optimale behandeling van patiënten, wat leidt tot betere patiëntenzorg. Dit komt doordat met name de ziekenhuisapothekers meer in de kliniek aanwezig kunnen zijn (medebehandelaarschap). De ondersteunende processen zijn bij de front-office geminimaliseerd en ondergebracht in een gestroomlijnde centrale back-office.