\Cases\Home

Opschaling en aansturing grootschalige cohortstudie

Ad-interim aansturen van opschaling

Een academisch ziekenhuis heeft ca. 95 miljoen euro aan subsidies binnengehaald voor een grootschalige cohortstudie. Het ziekenhuis gaat gedurende 30 jaar 165.000 inwoners volgen. Iedere vijf jaar worden deelnemers gescreend, aangevuld met jaarlijkse vragenlijsten. Met de verkregen subsidies is er groen licht voor het opschalen van de organisatie en infrastructuur van deze studie. Het ziekenhuis gaat de subsidie o.a. besteden aan locaties, ICT, geautomatiseerde -80Co opslag en personeel. Vintura is gevraagd de organisatie van de opschaling ad-interim aan te sturen en de uitbouw in goede banen te leiden.

Uitwerking van de strategische randvoorwaarden

Onze aanpak was erop gericht om zo snel mogelijk de randvoorwaarden voor een succesvolle uitbouw in kaart te brengen én in te vullen. Dit was noodzakelijk voor we konden starten met de implementatiefase van de opschaling.

Wat werd bijvoorbeeld de nieuwe organisatiestructuur en het besturingsmodel? We maakten een strategisch plan waarin we deze elementen uitwerkten. Daarnaast maakten we een herziening van de meerjarenbegroting met noodzakelijke keuzes op het grensvlak van wetenschappelijke waarde en geld, werving- en retentiestrategie een verdien- en valorisatiemodel.

Fundament gelegd voor grootschalige cohortstudie

Met het succesvol implementeren van de belangrijkste randvoorwaarden is het fundament gelegd voor een succesvolle én verantwoorde opschaling. De 165.000e deelnemers is inmiddels geworven en de tweede screeningsronde is gestart. Daarnaast is de nieuwbouw van de geautomatiseerde vriesfaciliteit gerealiseerd en is de organisatie ondergebracht in een aparte BV. Ook is er gedacht aan de toekomst en zijn er inmiddels substantiële nieuwe subsidies geworven.