\Cases\Home

Diabetescentrum met landelijke allure

Diabeteszorg is (gedeeltelijk) nog steeds ziekenhuiszorg

Diabetes Mellitus (Diabetes) is een snel toenemende ziekte die veel meer schade veroorzaakt dan veel mensen denken. Huisartsen worden steeds intensiever betrokken bij de zorg voor diabetespatiënten, maar dat neemt niet weg dat een regelmatige controle in het ziekenhuis wenselijk en noodzakelijk is, omdat bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, nierschade en oogafwijkingen veelvuldig voorkomen. Bovendien is er een categorie patiënten voor wie het erg moeilijk blijkt de bloedsuiker te reguleren en hiervoor zijn aangewezen op speciale pompen.

Een groot STZ-ziekenhuis heeft landelijke expertise opgebouwd op het gebied van diabeteszorg. Om verantwoord te kunnen groeien, is een gedegen plan nodig waar zowel de internisten als de kinderartsen in de komende jaren mee aan de slag kunnen. Het plan moet bijdragen aan het behoud en de verdere uitbouw van de kennis en kunde als op termijn één van de kartrekkers met pensioen gaat. Verder moet het plan richting geven aan het team om de geambieerde groei te kunnen realiseren. Het ziekenhuis heeft Vintura gevraagd om het team te begeleiden bij het opstellen van een plan om deze ambities te verwezenlijken.

Meerjarenplan met heldere KPI’s

In het meerjarenplan staan heldere KPI’s vermeld waar het ziekenhuis op gaat sturen: niet alleen medische uitkomsten, NPS-waarden, maar ook het aantal studies en wetenschappelijke publicaties die hieruit volgen. Voor iedere doelstelling is vastgesteld wat ervoor nodig is om deze te realiseren, zodat ook een inschatting kon worden gemaakt wat realistisch haalbaar is.

Een analyse van de herkomst van de patiënten stelt het ziekenhuis in staat om doelgericht die huisartsen in het verzorgingsgebied op te zoeken wanneer de veronderstelling is dat patiënten niet de benodigde ziekenhuiszorg zoeken.