\Cases\Home

Opzetten van Centrum voor Ouderengeneeskunde

Optimaliseren van zorg voor de oudere patiënt

Het aantal oudere patiënten in Nederlandse ziekenhuizen blijft (in absolute en relatieve zin) toenemen. Oudere patiënten hebben bij een ziekenhuisopname een verhoogd risico op functieverlies, waardoor zij bij thuiskomst minder goed in staat zijn zelfstandig activiteiten uit te voeren. Bovendien krijgen sommige oudere patiënten te veel zorg en anderen juist te weinig. Kortom, het is voor ziekenhuizen van belang om de zorg voor deze groeiende groep kwetsbare patiënten goed te organiseren. Een topklinisch ziekenhuis, gevestigd in een regio waar het aantal ouderen de komende jaren gaat verdubbelen, vroeg Vintura om samen met de afdeling ouderengeneeskunde een strategisch plan te maken om de zorg voor ouderen te verbeteren.

Identificeren en uitbouwen van behaalde successen

Samen met de betrokken artsen en medewerkers hebben wij scherp gedefinieerd wat het doel en de gewenste positie van ouderengeneeskunde in het ziekenhuis en de regio is. Vervolgens hebben wij met alle betrokkenen vastgesteld wat het team tot nu toe heeft bereikt en welke stappen nodig zijn om de ambities te realiseren. Dit hebben we vastgelegd in het ondernemingsplan. Hierin staat beschreven welke stappen het ziekenhuis de komende twee jaar gaat zetten om de ouderengeneeskunde verder op te kaart te zetten. Hierbij is inzichtelijk gemaakt wat de benodigde investeringen en verwachte opbrengsten zijn. Een van de belangrijkste stappen is dat ouderengeneeskunde een centrum binnen het ziekenhuis gaat vormen.

Helder plan voor de komende jaren

Het ziekenhuis heeft nu een concreet, ambitieus en gedragen ondernemingsplan in handen voor de komende twee jaar. Hiermee is het team in staat om behaalde successen verder uit te bouwen. Door het opzetten van het Centrum voor Ouderengeneeskunde is het ziekenhuis voorbereid op de toename van het aantal ouderen en kunnen de ouderen in deze regio rekenen op nóg betere zorg.