24-06-2019

Hoe breng je ziekenhuiszorg naar huis?

Verplaatsing van ziekenhuiszorg naar eerstelijnszorg of naar huis is een belangrijke ontwikkeling in Nederland.

Oncologie is een van de domeinen waarbinnen dit gebeurt; vanuit het perspectief van de patiënt, onze maatschappij en het ziekenhuis zijn verschillende redenen waarom thuisbehandeling wenselijk is en redenen waarom deze ontwikkeling zelfs noodzakelijk is.

Sinds eind 2018 werken Roche en Vintura daarom samen met drie partnerziekenhuizen aan een basisconcept voor (oncologische) thuistoedieningen waarbij de zorgverleners en de patiënt leidend zijn. De eerste inzichten delen we graag met u in een white paper.

In een speciale bijlage van NRC XTR op 22 mei 2019 over verschillende facetten van zorg dichtbij, werd al verwezen naar de white paper die Roche en Vintura samen hebben geschreven.

Download de whitepaper

Delen