\Cases\Home

Businessplan beeldgestuurde oncologische interventies

Grootschalige investering nodig

De afdeling Beeld van een Academisch Centrum heeft behoefte aan uitbreiding van de radiotherapie capaciteit. Enerzijds om te kunnen voldoen aan de toenemende zorgvraag in de regio. Maar ook om de klinische translatie van een belangrijke innovatie mogelijk te maken: de MRI-gestuurde lineaire versneller. De afdeling vroeg Vintura om een businessplan hiervoor te maken.

De kern: unieke expertise

Wij zijn gestart met een grondige analyse. Wat is de bijdrage van de uitbreiding van de radiotherapie aan de centrale ziekenhuisstrategie? Deze zat in unieke expertise op het gebied van beeldgestuurde oncologische interventietechnieken. Samen met medische en bedrijfskundige professionals hebben wij een helder businessplan opgesteld voor de doorontwikkeling van deze expertise in een nieuw op te richten centrum. Dit plan bevatte ook een plan voor de nieuwbouw.

Internationaal toonaangevend

Voor de uitvoering van dit plan was een investering nodig van meer dan 20 miljoen euro. Zowel de Raad van Bestuur als Raad van Commissarissen gingen akkoord gegaan met deze grootschalige investering na een zorgvuldig besluitvormingsproces. Dit proces bevatte o.a. een toetsing van de inhoudelijke ambities door externe experts. Inmiddels heeft de investering zijn vruchten meer dan afgeworpen. Meerdere nieuwe technieken zijn met succes klinisch getransleerd. Het centrum is sterk gegroeid en vervult inmiddels een internationaal toonaangevende rol.