\Cases\Home

De rol van de apotheek in 2020

De rol van de apotheek binnen het zorglandschap is volop in beweging.

Inspelen op veranderingen in het zorglandschap

Verdere aanscherping van regelgeving, prijsdruk en te verwachten verschuivingen in het zorgmodel stellen andere en zwaardere eisen aan de dienstverlening van de apotheek richting de klanten. Wij kregen de vraag om een keten van apotheken te helpen bij het definiëren van de strategie om de apotheek te positioneren binnen het toekomstige zorglandschap.

Nieuwe manieren om de klanten te bedienen

Vintura begeleidde een aantal werksessies met een kernteam van de klant om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Welke veranderingen komen op ons af?
  • Wie willen wij zijn en wat is ons bestaansrecht? Hoe ziet onze markt eruit en welke dienstverlening hoort hierbij?
  • Hoe moeten we ons organiseren om deze dienstverlening te kunnen aanbieden op een efficiënte manier met behoud van de kwaliteit?

De basis voor de toekomst

Vintura hielp de klant om de basis te leggen voor een apotheek die klaar is om ook in de toekomst een belangrijke rol te blijven vervullen in het zorglandschap en om klanten zo goed mogelijk te bedienen. Hierbij zijn we uitgegaan van de huidige kracht, namelijk zeer goed gekwalificeerde mensen en het netwerk van apotheken door het land. Oplossingen zijn:

  • Naast de rol in het verstrekken van medicijnen een aantal nieuwe diensten toegevoegd.
  • Voor een hogere doelmatigheid en kwaliteit worden een aantal activiteiten gecentraliseerd.
  • Differentiatie in type apotheek (van full service tot een afhaalpunt).

De organisatie gaat zelf aan de slag met de ontwikkeling van de nieuwe dienstverlening en rolt deze gefaseerd uit naar de verschillende apotheken en het centrale kantoor.