\Cases\Home

Optimalisatie van het zorgpad dat voldoet aan de behoefte van patiënt

Optimale zorg voor borstkankerpatiënten met botmetastasen

Patiënten met botmetastases hebben vaak botcomplicaties; deze kunnen zeer ingrijpend zijn en veel pijn veroorzaken. Het niet op tijd behandelen van botmetastases kan leiden tot veel ongemakken bij de patiënt en tot hoge zorgkosten. Een STZ ziekenhuis wil in samenwerking met een farmaceutisch bedrijf het zorgpad voor borstkanker patiënten met botmetastasen, zowel vanuit het medisch als patiënt perspectief optimaliseren. Het ontwikkelde zorgpad moest als best practice dienen binnen het ziekenhuis en naar andere ziekenhuizen. Een goed voorbeeld van de implementatie van value-based healthcare (VBHC): zorg waarbij de patiëntwaarde centraal staat.

Optimale zorg vanuit medisch en patiënt perspectief

Het optimale zorgpad is tot stand gekomen door verschillende multidisciplinaire werksessies samen met de zorgverleners (artsen en verpleegkundig specialisten) van het ziekenhuis. Om het patiënt perspectief inzichtelijk te maken hebben we interviews gehouden met borstkanker patiënten, zodat alle (medische, informatie en psychische) behoeftes goed inzichtelijk gemaakt konden worden. Aan de hand van dat inzicht hebben we het zorgpad verder kunnen optimaliseren.

Implementatie van zorgpad leidt tot directe verbetering voor patiënten

Het STZ ziekenhuis heeft het geoptimaliseerde zorgpad inmiddels geïmplementeerd. Concrete verbeteringen zijn: integratie van het zorgpad in het EPD, duidelijke afspraken tussen de medisch oncologen en verpleegkundig specialisten en standaardisatie van de informatievoorziening. Dit leidt tot betere zorg voor de tientallen patiënten van het STZ ziekenhuis. De consulten sluiten beter aan, en er is voldoende ruimte voor zowel de medische als psych-sociale aspecten van de ziekte.

De gerealiseerde impact is groter dan alleen de patiëntgroep van het STZ ziekenhuis, omdat de optimalisatie als best practice is opgenomen en bij meerdere ziekenhuizen wordt geïmplementeerd, ondersteund door het farmaceutische bedrijf. Het mooie van dit project is dat het exact raakt waar het om draait bij Vintura: het realiseren van échte impact in de zorg met als ultiem doel de beste en betaalbare zorg voor alle patiënten.