\Cases\Home

Ondersteunende afdelingen inrichten op toegevoegde waarde

Dit ziekenhuis voorzag knellende exploitatie bij uitvoering van lange termijn investeringen. Eén van de oplossingen was het rationaliseren van de overhead.

Betere ratio waarde: Kosten overhead nodig

Dit ziekenhuis voorzag knellende exploitatie bij uitvoering van lange termijn investeringen. Eén van de oplossingen was het rationaliseren van de overhead. Extra uitdaging was dat op de korte termijn het financieel resultaat goed was. Er diende dan ook aan draagvlak gewerkt te worden, want de urgentie vanuit financiën werd beperkt ervaren. Vraag aan Vintura: zorg voor een breed gedragen programma om de overhead beter te laten aansluiten op wat de zorg nodig heeft, tegen per saldo lagere kosten.

Gedragen veranderplan

In en gezamenlijk projectteam met ziekenhuismedewerkers heeft Vintura een set maatregelen ontwikkeld om de overhead doelmatiger in te richten. Er is ziekenhuisbreed draagvlak voor deze maatregelen en de overtuiging dat de zorg effectiever ondersteund zal worden.
Belangrijke rol hierin was het gebruik van:

  • Sessies voor gebruikers-feedback om waardevolle en minder nuttige ondersteuning te onderscheiden.
  • Gedetailleerde benchmarking en inbreng van good practices om verbetermogelijkheden op te sporen.

Gestroomlijnde overhead voor duurzame positie

De afgesproken maatregelen leveren op termijn een besparing van €5-6 miljoen op. Momenteel implementeert het ziekenhuis deze maatregelen en verwacht in het eerste jaar al ca. € 3 miljoen te incasseren.  Tegelijk is er een betere interactie aangebracht tussen zorg en stafafdelingen, om structureel de aansluiting te borgen. Mede door de besparingen die worden gerealiseerd kan het ziekenhuis de beoogde innovatie en nieuwbouw volgens plan doorvoeren.

“Prettige manier van omgaan: kunnen luisteren. Vintura brengt scherpte aan.”

Ik challenge mijn klanten en collega's met feitelijke, integere analyses. Om er samen voor te zorgen dat een organisatie in beweging komt.