\Cases\Home

Overgang naar een meer concurrerende en patiëntgerichte organisatie

LOKALE MEDISCHE AFDELINGEN ZIJN NIET VOORBEREID OP veranderingen in de zorg

In de gezondheidszorg is volume steeds minder belangrijk en verschuift de focus van volume naar waardegedreven en patiëntgedreven zorg. De directeur ‘Medical Affairs’ van een van onze klanten, een internationaal farmaceutisch bedrijf, vroeg ons om zijn afdeling te positioneren om zich aan te kunnen passen aan deze nieuwe omgeving.

FOCUS OP VIER VERBETERPUNTEN

Samen met onze klant hebben we de nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld en vastgesteld welke activiteiten en welk gedrag nodig zijn om te slagen. We hebben vier teams gevormd en gemanaged. Vervolgens hebben we belangrijke initiatieven ontwikkeld en geïmplementeerd, die gericht zijn op vier verbeterpunten:

  • Competenties: zakelijk inzicht, strategisch denken, coachingsvaardigheden bijbrengen.
  • Mentaliteit: proactiviteit, energie en inspiratie bevorderen.
  • Organisatiestructuur: zorgen voor klantgerichtheid, flexibiliteit, het delen van ervaringen en het versterken van de relatie met het bedrijf.
  • Prestaties meten en beheren: KPI’s, doelstellingen en dashboards definiëren.

EEN KRACHTIG TEAM ‘MEDICAL AFFAIRS’ ZORGT VOOR EEN CONCURRENTIEVOORDEEL

Tijdens het programma liet het team al duidelijk een overgang zien. Het team werd krachtiger, concurrerender en flexibeler met een sterke focus op de patiënt en een solide zakelijk inzicht. Bij het doorvoeren van deze veranderingen zorgden we dat de belangrijkste sterke punten met betrekking tot wetenschappelijke expertise en leiderschap behouden bleven. Op dit moment is het ‘Medical Affairs’-team goed op weg om een echt strategische partner te worden voor interne en externe belanghebbenden. Zo zorgen ze ervoor dat patiënten de beste zorg krijgen.