\Cases\Home

Versterking van de acute zorg en traumachirurgie​

Meer (en) complexere acute zorg

Dat de acute zorg volop in de belangstelling staat, kan niemand ontgaan. De huidige minister van VWS zet in op concentratie van de complexe acute zorg en, gezien de hiervoor benodigde expertise en infrastructuur, is daar veel voor te zeggen. ​

Twee voorbeelden van de bedoelde acute zorg zijn: (i) mensen die een zwaar traumatisch letsel hebben opgelopen (injury severity score (ISS) > 15) en (ii) mensen die een CVA hebben gekregen en baat hebben bij de innovatieve intra-arteriële trombectomie (IAT).​

Voor beide groepen wordt deze zorg in hiervoor aangewezen centra geleverd. Uiteraard is het dan ook zaak dat je als expertisecentrum ook excelleert in deze zorg.​

ANALYSEREN, PRIORITEREN, KIEZEN​

Samen met de direct betrokken zorgprofessionals in acute as en het management van het ziekenhuis, heeft Vintura in kaart gebracht wat ervoor nodig is om de complexe trauma- en IAT-zorg te verbeteren.​

Welke processen moeten worden verbeterd om deze optimaal te kunnen laten en de tijd tot de start van de behandeling te verkorten? Welke (extra) capaciteiten zijn hier voor nodig en wat betekent dit voor de andere zorg die het ziekenhuis levert? Wat is ervoor nodig om aan de zeer scherpe volumenormen voor de traumazorg te voldoen (90% van alle complexe traumapatiënten worden behandeld in een level-1 traumacentrum)? Wat moeten we als ziekenhuis doen om de groeiende vraag naar acute zorg te faciliteren? Welke afspraken zijn nodig om met onze ketenpartners?​

BETERE COMPLEXE ACUTE ZORG​

Het ziekenhuis beschikt over een nieuw speerpunt met een ambitieus plan om de complexe acute zorg verder te verbeteren. De betrokken zorgprofessionals zijn nóg nader tot elkaar gekomen.​

Het ziekenhuis versterkt zijn topklinische profiel en de betrokken zorgprofessionals kunnen met de nodige bestuurlijke steun in de rug, aan de slag om de zorg daadwerkelijk te verbeteren.​ Voor de patiënt betekent dit dat de zorg verder verbetert, incl. de uitkomsten.​

I will always make sure to engage with the right people to understand what is truly going on and what needs to be done to help solve the problem.