\Cases\Home

Versterken van verloskundige zorg

Het combineren van krachten in de geboortezorg

De sector van de geboortezorg in Nederland is sterk in beweging. Concepten als integrale zorg en integrale financiering vragen om intensieve samenwerking tussen verloskundigen binnen en buiten het ziekenhuis. Vier eerstelijns verloskundige praktijken besloten na de fusie van twee ziekenhuizen om hun krachten te bundelen. Hun doel is (1) enerzijds om (toekomstige) moeders te verzekeren van verloskundige zorg en (2) anderzijds om de kwaliteit van de zorg te verbeteren door hun kennis en kunde te combineren. Ze vroegen Vintura hen te helpen met het begeleiden van de fusie en de integratie van hun activiteiten.

Bouwen van vertrouwen

Het was direct duidelijk dat we moesten starten met het creëren van het onderlinge vertrouwen tussen de vier verloskundige praktijken en het vertrouwen in een gemeenschappelijke toekomst. Om dit te realiseren, kreeg iedereen een stem in het besluitvormingsproces. Iedereen mocht nieuwe ideeën bedenken en we investeerden veel tijd in het elkaar beter leren kennen. Tijdens een serie van plenaire sessies deelden alle 21 verloskundigen hun ideeën en namen ze besluiten. Vintura organiseerde en begeleidde deze sessies.

De basis voor een nieuwe organisatie

Vintura hielp het team de basis te leggen voor een nieuwe organisatie door de teamleden uit te dagen. Vintura bracht ook nieuwe ideeën in en begeleidde het fusieproces. Gezamenlijk zetten we de basis neer voor een nieuwe verloskundige praktijk die zelf in staat is om gemeenschappelijke doelen en ambities te realiseren. Het team is nu betrokken en in staat het werk zelf te organiseren. De nieuwe organisatie gaat de komende periode zelf aan de slag met de ontwikkeling van een nieuw zorgpad, governance structuur en een financieel en juridisch raamwerk. Hiermee realiseren ze een sterke organisatie die in de toekomst garant staat voor de beste verloskundige hulp in de regio voor toekomstige moeders.

Wij vertellen je graag meer