\Cases\Home

Verbeterplan rendabel maken locatie

Strategisch vraagstuk rondom nevenlocatie

De Raad van Bestuur van een Nederlands ziekenhuis kampte met een onrendabele nevenlocatie. Werd de beschikbare capaciteit wel optimaal benut? Een verbeterplan van Vintura moest deze locatie weer rendabel maken en de beschikbare capaciteit optimaliseren.

Grondige analyse

We zijn gestart met een grondige financiële en bedrijfseconomische analyse. Voordat we de meest effectieve strategie formuleerden, onderzochten we meerdere opties. Was het nodig afdelingen te sluiten? Of kon de efficiency juist verbeterd door meer patiënten op de nevenlocatie te behandelen? We daagden de opdrachtgever uit om samen met ons te kijken naar minder voor de hand liggende optimalisaties.

Betere benutting beddenhuis

Het belangrijkste resultaat is een betere benutting van het beddenhuis. Samen met alle vakgroepen hebben we bepaald welke zorg het ziekenhuis van de hoofdlocatie naar de nevenlocatie gaat verschuiven. De patiëntveiligheid is daarbij een belangrijke factor.

Dit levert een besparing van ruim een half miljoen euro per jaar op. De nevenlocatie kan meer patiënten opnemen zonder extra kosten, terwijl de hoofdlocatie afdelingen kan sluiten.