\Cases\Home

Verbetering van de klinische diabeteszorg

Diabetes zorgt voor complicaties tijdens ziekenhuisopname

20% tot 25% van de patiënten met een ziekenhuisopname heeft ook diabetes, terwijl de aanleiding voor opname niet diabetes is. Het reguleren van diabetes in het ziekenhuis is complex en wordt vaak over het hoofd gezien. Als er geen aandacht is voor de diabetes, ontstaan er vaak complicaties. Het aantal wondinfecties neemt toe, de mortaliteit wordt hoger en ook de opnameduur is langer dan strikt noodzakelijk. Dit ziekenhuis wilde een einde maken aan deze situatie en de diabeteszorg voor klinische patiënten verbeteren.

Intensieve samenwerking met de klant

Samen met de diabetologen, diabetesverpleegkundigen en een arts in opleiding hebben we het diabetesteam opgezet. Een team wat dagelijks alle opgenomen patiënten in het ziekenhuis screent op diabetes en hun risico op ontregelen met behulp van lijst uit het EPD-systeem. Waar nodig geeft het team proactief advies aan de afdeling, of gaat de verpleegkundige langs bij de patiënt om de medicatie (opnieuw) in te stellen. Om hier te komen hebben we samen met het team het werkproces in detail uitgewerkt, protocollen waar nodig aangepast, rollen en verantwoordelijkheden gedefinieerd en gewerkt aan het team. Ook hebben we een digitale tool gemaakt voor de screening. Op basis van een algoritme worden de diabetes patiënten herkend en wordt er een risicoscore bepaald. Het nieuwe proces en de bijbehorende tooling hebben we in een pilot getest op een van de klinische afdelingen.

Elke dag goede klinische diabeteszorg

Deze pilot had een mooi resultaat. Er werden patiënten met diabetes gevonden die zonder diabetesteam niet de optimale diabeteszorg hadden gekregen. Daarnaast werd gemerkt dat diabetes meer aandacht kreeg onder zorgverleners en dat het proactieve beleid leidde tot minder ontregeling van diabetespatiënten. De verwachting is dat een deel van de patiënten minder lang in het ziekenhuis hoeft te liggen en dat hiermee op jaarbasis vier bedden bespaard kunnen worden. De goede uitkomsten van de pilot waren aanleiding om het diabetesteam uit te rollen in de rest van het ziekenhuis. De klant liet ons weten ‘nooit gedacht te hebben zo ver te kunnen komen’. Missie geslaagd dus!