\Cases\Home

Verbeteren kwaliteit oncologie door regionale samenwerking

Landelijke normen en richtlijnen bepalen in sterke mate hoe ziekenhuizen de multidisciplinaire oncologische zorg moeten inrichten, in het belang van patiënten. Ziekenhuizen die hier niet aan voldoen, lopen het risico dat de zorgverzekeraar hiervoor geen contract meer met hen afsluit. Dit kan leiden tot verschraling van de zorg, wat betekent dat patiënten met kanker verder moeten reizen voor hun behandeling.

Drie ziekenhuizen in één regio hebben de handen ineengeslagen om samen de kwaliteit van zorg voor de regio te behouden en de kwaliteit verder te verbeteren. Deze ziekenhuizen hebben Vintura gevraagd om met medisch specialisten en managers een plan op te stellen om deze ambities te verwezenlijken.

Nut en noodzaak samenwerking

Samen met de specialisten hebben we de nut en noodzaak van samenwerking verkend. Dit was op onderdelen een spannend proces: samenwerken betekent namelijk ook dat je dingen moet opge-ven. Duidelijke doelstellingen en criteria bleken onmisbaar om tot breed gedragen keuzes te ko-men.

gezamenlijke stip op de horizon

Naast dat we het belang van de samenwerking hebben geformuleerd, hebben we ook onderzocht welke synergiemogelijkheden er zijn: zaken die ziekenhuizen ieder voor zich niet kunnen realiseren, maar in gezamenlijkheid wel. Met realiteitszin hebben we met de specialisten en de ziekenhuisorganisaties de visie en ambitie geformuleerd. Omdat de kartrekkers uit de drie ziekenhuizen elkaar in dit proces steeds beter zijn gaan leren kennen en waarderen, is er een positieve sfeer ontstaan waarin de ziekenhuizen elkaar over-en-weer zijn gaan opzoeken en daadwerkelijk de zorg gaan leveren.

We zijn nog niet aanbeland op het geambieerde samenwerkingsniveau, maar de beweging is de goede kant op en – op basis van gegroeid vertrouwen – met veel energie én plezier!