\Cases\Home

Verbeteren bedrijfsvoering poliklinische apotheken

Poliklinische apothekers helpen met support van een farma bedrijf

Een farmaceutisch bedrijf in Nederland wil graag poliklinische apothekers helpen met meer dan alleen het leveren van medicatie. Ze vragen Vintura een programma op te zetten volgens de principes van Value-Based Healthcare waarin poliklinische apothekers nieuwe inzichten kunnen opdoen over hoe ze zich kunnen verbeteren. De meeste poliklinische apotheken zijn relatief jonge en sterk groeiende organisaties. Ze zijn een steeds belangrijkere schakel in het geven van specialistische farmaceutische zorg. Doel is apothekers van elkaar te laten leren over bijvoorbeeld het opzetten van ontslagmedicatie, verbeteren van samenwerking met specialisten, optimale logistiek of activiteiten die zorgen voor een grotere instroom van klanten.

Waardeketen analyse als basis voor verbeteringen

Het project groeit na een kleine pilot gestaag qua aantal deelnemers. Momenteel zijn er zeven deelnemende poliklinische apothekers (zomer 2016). De groep maakt gebruik van het door Vintura ontwikkelde waardeketenmodel waarin we de bedrijfsvoering van de poliklinische apotheek in kaart hebben gebracht. De uitkomst van dit model is een overzichtelijke en grafische vergelijking tussen apothekers op basis van prestatie indicatoren. De indicatoren geven de deelnemende apothekers inzicht in waar ze goed presteren en wat mogelijke verbeterpunten zijn. Vintura faciliteert het leerproces door regelmatig onderlinge bijeenkomsten te organiseren.

Na de succesvolle pilot een verdere uitrol

Het ontwikkelde waardeketenmodel is succesvol. Met dit model identificeren apothekers verbeteringen in hun bedrijfsvoering en het stelt hen in staat te hun organisatie te optimaliseren. Zowel op het gebied van bedrijfsvoering als patiëntenzorg, bijvoorbeeld:

  • Verbreden van de dienstverlening door het verstrekken van ontslagmedicatie aan het bed van de patiënt.
  • Versterken van de samenwerking met medisch specialisten in het ziekenhuis.
  • Verbeteren van kwaliteitsborging door toevoeging van een verbetercyclus.
  • Van elkaar leren hoe het marktaandeel kan worden vergroot.

Deelnemers zijn enthousiast over de gevolgde aanpak. De verschillen zijn enorm en er is veel om van elkaar te leren. De klant gebruikt nu deze opzet en het model om een grotere groep van apothekers te helpen.