\Cases\Home

Uitbreiding VBHC-competenties in de organisatie

Competenties voor het ontwikkelen en implementeren van VBHC-oplossingen

Een van de top 3 farmaceutische bedrijven wilde voorop lopen om Value-Based Healthcare (VBHC) te introduceren in EMEA. De ambitie en de onderliggende strategie waren er al. In een eerdere fase hebben we de aanpak en het governancemodel ontwikkeld, om VBHC-initiatieven en -oplossingen voor de gezondheidszorg te kunnen creëren van idee tot implementatie. Voor deze opdracht werden we gevraagd om de organisatorische mogelijkheden te ontwikkelen waarmee deze strategie daadwerkelijk kon worden waargemaakt: de functie Healthcare Solutions. We moesten de structuur, capaciteit en competenties definiëren. Bovendien moesten we het plan ontwikkelen om de functie te kunnen implementeren op het hoofdkantoor en op landenniveau.

Diepgaand onderzoek van buitenaf en van binnenuit naar de vereiste competenties

Omdat we op zoek waren naar totaal nieuwe competentie voor de organisatie, was het essentieel om een zo breed mogelijke blik te werpen op de vereisten hiervoor. We hebben meer dan 30 diepgaande interviews gehouden met belanghebbenden van meerdere functies en uit meerdere landen, om inzicht te krijgen in de behoeften van interne en externe klanten en partners. Om het beeld compleet te maken, gebruikten we concurrentie-informatie en ‘market readiness’-evaluaties. We hielden regelmatig zeer interactieve workshops om het ontwerp samen te ontwikkelen met de volledige inzet van álle belanghebbenden. We hebben er met name op gelet dat we op één lijn zaten met het senior management, omdat zij een investering zouden doen in extra medewerkers met lange termijn-ROI.

Het HQ-team is al aan de slag, andere landen volgen

In een periode van slechts vier maanden hebben we een volledige reeks organisatorische capaciteiten ontwikkeld voor de functie van Healthcare Solutions voor op het hoofdkantoor (HQ) en op landenniveau. Dit hebben we gedaan met de goedkeuring van alle senior managers in EMEA. We definieerden: de structuur van de functie, de communicatie tussen het hoofdkantoor en de landen, communicatie met andere functies, rollen, rolprofielen en competenties per rol. We hebben zelfs de trajecten voor loopbaanontwikkeling al gedefinieerd. Kort na het afronden van de opdracht is het HQ-team volledig aangesteld; de teams op landenniveau volgen snel. Dit HQ-team werkt nu aan VBHC-initiatieven die echt een verschil maken in de markt.