\Cases\Home

Transformatie richting organizational excellence

Snel veranderende marktomgeving

De omgeving van de gezondheidzorg is zeer dynamisch. Er vindt een machtsverschuiving plaats binnen deze markt, waardoor steeds meer externe stakeholders zijn betrokken in cruciale beslissingen. Een farmaceutisch bedrijf stelde vast dat ze niet langer in staat was snel en effectief in te spelen op deze veranderingen. Daarom vroegen ze Vintura om de organisatiestructuur opnieuw te ontwerpen. De nieuwe structuur moest resulteren in een sterkere klantfocus en verbeterde kosteneffectiviteit.

Co-creatie

We zijn gestart in multifunctionele teams. Gezamenlijk hebben we de nieuwe structuur ontworpen. Dit co-creatiemodel stond garant voor een hoge mate van betrokkenheid binnen de gehele klantorganisatie. Hierbij hebben we ook actief gestuurd op medewerkerstevredenheid door goed te luisteren naar ieders feedback en zorgen. Dit maakt dat we in staat waren om het complexe veranderproces succesvol af te ronden, binnen de strakke deadlines.

Top performer

De nieuwe organisatiestructuur maakt een klantgerichte strategie mogelijk, die de marktontwikkelingen op de voet volgt. Er vindt een betere afstemming plaats met de verwachtingen en behoeftes van de stakeholders. Dit heeft gezorgd voor een verhoging van de omzet en een verlaging van de kosten. Onze klant is nu zelfs het best presenterende onderdeel van EMEA binnen de organisatie.

Wij vertellen je graag meer