\Cases\Home

Innovatief programma voor talentontwikkeling

Grensoverschrijdende talentontwikkeling mogelijk maken

Onze klant, een grote internationale farmaceut, vroeg ons om hulp bij het opzetten van een open, eenvoudig en toegankelijk ontwikkelingsprogramma voor een groep van meer dan 500 medewerkers uit meer dan 30 landen. Het doel van dit programma was:

  • medewerkers te ondersteunen bij het verder ontwikkelen van hun vaardigheden;
  • deelnemers in contact te brengen met de grotere, grensoverschrijdende community;
  • gebruik te maken van de diversiteit door grensoverschrijdend leren en uitwisselen van ervaringen mogelijk te maken.

Brede inspiratie en diepgaande persoonlijke leerervaring

Samen met de klant hebben we een online programma ontwikkeld dat bestaat uit 5 real-time sessies. Tijdens elke sessie van één uur leerden de deelnemers de theorie en deden ze inspiratie op via korte theoretische presentaties en video’s. De korte presentaties werden afgewisseld met online groepsdiscussies, waarin de deelnemers met elkaar konden praten, delen, terugkijken en toepassen. De praktische sessies inspireerden de deelnemers om dieper in te gaan op hun persoonlijke leerervaring via de online community. Deze online community diende ter ondersteuning van de real-time sessies met aanvullende materialen, trainingsmogelijkheden en ruimte voor posts en discussies. 

Een op maat gemaakt en interactief online programma

Tijdens de eerste online sessie werd bepaald wat de leerbehoeften van de deelnemers waren. Met een online tool om groepsdiscussies te voeren en consensus te vormen, werden vier onderwerpen vastgesteld die in het verdere programma zouden worden behandeld. Tijdens en na elke sessie werd interactieve feedback verzameld om het programma voortdurend te blijven verbeteren. Het resultaat: ongeveer 40% van alle beoogde talenten deed mee aan het programma en meer dan 75% van deze deelnemers beoordeelde de sessies als goed of zeer goed. Kortom, het gebruik van innovatieve tools zorgde voor een inspirerend en grensoverschrijdend talentontwikkelingsprogramma, dat op een aantrekkelijke, toegankelijke en efficiënte manier was opgezet.