\Cases\Home

Succesvolle bemiddeling naar zelfstandig Centrum

Vast in onderhandeling

Een Centrum binnen een ziekenhuis wilde zelfstandiger opereren. Het ziekenhuis had echter moeite het Centrum los te laten. Betrokken partijen (de Raad van Bestuur van het ziekenhuis en de maatschap die werkzaam is in het Centrum) zaten vast in de onderhandelingen en hadden een sterk uiteenlopend beeld over de toekomst. Het ziekenhuis vroeg Vintura te bemiddelen in het vinden van een goede oplossing.

Werken aan wederzijds begrip

We vonden het belangrijk eerst het onderling vertrouwen tussen het ziekenhuis en de maatschap te herstellen. Tijdens verkennende gesprekken met elk van de partijen brachten we de knelpunten direct aan het licht. Vintura begeleidde daarna de onderhandelingen over de mate van zelfstandigheid van het Centrum. Het lukte: het onderling begrip nam toe. De wensen van beide partijen lagen dichter bij elkaar dan iedereen eerst dacht.

Tevreden over besluit verzelfstandiging

Het resultaat? Twee partijen die écht tevreden zijn over de uitkomst. En een blauwdruk voor het toekomstige Centrum waarin afspraken tussen beide partijen zijn vastgelegd. Het Centrum functioneert de komende jaren zelfstandiger, terwijl het onderdeel blijft van het ziekenhuis. Dankzij een constructieve dialoog ligt er weer een gezonde basis voor de toekomst.