\Cases\Home

Strategische evaluatie van een apotheek

Drie universitaire ziekenhuizen hebben in 2014 gezamenlijk geïnvesteerd in een eigen, nieuwe gecentraliseerde bereidingsapotheek. Deze joint venture maakt het mogelijk niet commercieel verkrijgbare geneesmiddelen beschikbaar te maken en te houden. Schaal is daarbij een belangrijke factor.

Het piept en het kraakt

Vanaf 2014 is men gaan bouwen aan het concept en zijn er nieuwe klanten aangesloten. 5 succesvolle jaren later wordt capaciteit een bottleneck, kan logistiek en innovatie beter, kan CRM verstevigd. Kortom, het piept en het kraakt. Er is geen reden voor paniek, maar zaken moeten wel anders.
Tijd voor een nieuw fase.

Terug naar de basis

Even terug naar de basis; waarvoor en voor wie zijn we? Wat doen we dus wel en niet en wat is dan belangrijk? Wat moet er dan veranderen?
Vintura heeft samen met een breed team de volgende zaken opgeleverd:

  • Analyse van knelpunten, doorberekening capaciteit, portfolio en klantbijdrage
  • Herziene visie, missie, ambitie
  • Herziene positionering en propositie en strategie
  • Herziening organisatie en hoofdprocessen
  • Impact assessment en business case
  • Strategische agenda en prioriteiten om veranderingen te implementeren

En door…

De klant heeft een nieuw, inspirerend en gedragen strategisch framework staan.

  • De organisatie en de aandeelhouders zijn enthousiast.
  • Door helder keuzes is het mogelijk om met huidige organisatie en capaciteit door te kunnen.
  • Er zijn concrete verbeterprojecten gestart op alle niveaus en op alle afdelingen.

Daarmee kunnen we de nieuwe missie realiseren: Bouwen aan veilige, hoogwaardige en betaalbare zorg door unieke apotheekbereidingen te ontwikkelen en snel beschikbaar te maken voor ziekenhuizen en hun patiënten.

Door complexe vraagstukken terug te brengen naar de kern, blijkt dat de oplossing vaak dichter bij is dan we in eerste instantie dachten.