\Cases\Home

Strategisch plan voor lancering nieuw product

Goed onderbouwde strategie voor productlancering

Een internationale farmaceut wil in 2019 een nieuw product lanceren in de psychiatrie. Het Europese brandteam dat verantwoordelijk is hiervoor, heeft een goed onderbouwd strategisch plan nodig om de productlancering optimaal voor te kunnen bereiden. Ze vragen Vintura om het team te begeleiden bij de aftrap en het bouwen van het strategisch plan.

Internationale samenwerking bij de ontwikkeling van het strategisch plan

Tijdens interactieve workshops begeleiden we het Europese team en de vertegenwoordigers van de verschillende landen. Gezamenlijk identificeren we alle strategische prioriteiten. We structureren alle elementen in een actieplan, waarbij duidelijk is wie voor welke activiteit verantwoordelijk is. Het team waardeert onze heldere aanpak en de sturing die we hen geven. Tijdens de vervolgsessies begeleiden we het team met het bepalen van de belangrijkste prioriteiten. Deze lopen uiteen van marktonderzoek tot het betrekken van alle belanghebbenden en het creëren van de vereiste wetenschappelijke bewijsvoering.

Duidelijk pad richting succesvolle productlancering

Wat is het resultaat? Het Europese brandteam heeft een strategisch plan in handen dat hen helpt om het product succesvol te lanceren. Het team weet duidelijk welke uitdagingen ze als eerste aan moet pakken. En bovendien accepteren alle landenafgevaardigden het plan, omdat ze zijn betrokken bij de ontwikkeling daarvan.

Door de succesvolle lancering van dit product kunnen patiënten in heel Europa een betere mentale gezondheid genieten en hun kwaliteit van leven sterk verhogen.