\Cases\Home

Sneldiagnose voor oncologische patiënten

Snel duidelijkheid voor de patiënt

De vraag “Heb ik kanker of niet?” is voor de patiënt een angstaanjagende vraag die snel beantwoord moet worden. Om een goed antwoord te geven op deze vraag, zijn meerdere zeer specialistische onderzoeken nodig. Dit zorgt vaak voor de nodige complexiteit binnen het ziekenhuis. Samen met een tweetal academische ziekenhuizen hebben we hiervoor oplossingen bedacht en geïmplementeerd.

Procesoptimalisatie en implementatie

Samen met de artsen en verpleegkundigen van het academisch ziekenhuis hebben we voor de verschillende tumorsoorten bepaald waar het diagnoseproces nog beter en/of sneller kon. We bepaalden de impact en haalbaarheid van de geïdentificeerde verbeteringen. Vervolgens bereidden we het ziekenhuis en de verwijzende instanties voor om daadwerkelijk snelle diagnose aan te kunnen bieden aan hun patiënten in onzekerheid.

Behandeladvies binnen een week

Door het aanbieden van sneldiagnose is het voor ziekenhuizen mogelijk om in kort tijdbestek te bepalen of het daadwerkelijk om kanker gaat. In deze gevallen kunnen ze nu snel een optimaal behandeladvies aan de patiënt geven. Meestal kan dit al binnen één week. Hierdoor weet de patiënt eerder waar hij of zij aan toe is. Daarnaast is ook het aantal ziekenhuisbezoeken voor de patiënt tot een minimum beperkt. Een project waar wij als Vintura trots op zijn!