\Cases\Home

Structurele resultaatverbetering voor een financieel gezonde afdeling

Negatief resultaat

De toenemende financiële druk in de zorg werd goed merkbaar voor een afdeling in een academisch ziekenhuis. De vraag aan Vintura was om scenario’s te ontwikkelen voor het ombuigen van een jarenlang financieel negatief resultaat naar een positief resultaat. Ondanks verschillende pogingen was het de klant zelf niet gelukt dit te doen. De vraag was hierbij om niet alleen te kijken naar financiële maatregelen, maar juist ook naar de benodigde organisatie om deze maatregelen te borgen en uit te bouwen.

Gedragen analyse

Gedurende het traject hebben we ons gericht op drie aspecten: de inzet van middelen, het portfolio en organisatie & sturing. Hierbij hebben we nauw samengewerkt met de financiële afdeling van het ziekenhuis en met de medisch staf. Met hen hebben we onze analyse gedeeld, aangescherpt en van conclusies voorzien. Ook zijn er externe medisch deskundigen betrokken om de haalbaarheid van de maatregelen te valideren.

Samen met management, medische staf en financiële afdeling hebben we in een kort en intensief traject realistische scenario’s geformuleerd voor resultaatverbetering.

Concrete en realistische maatregelen

De benodigde resultaatverbetering bleek goed mogelijk te zijn. De gekozen maatregelen zijn concreet, gericht, realistisch en leiden samen tot een forse verbetering van het resultaat. We hebben gezamenlijk zelfs een grotere resultaatverbetering kunnen definiëren dan strikt noodzakelijk is, zodat er weer ruimte voor investeringen is.

Minimaal even belangrijk als de financiële maatregelen, zijn de beoogde maatregelen voor organisatie en sturing. Deze geven management en medische staf meer grip op en inzicht in het resultaat. Het perspectief is een financieel gezonde afdeling die op medische inhoud nog beter kan presteren dan voorheen. Lees hier meer over resultaatverbeteringen voor ziekenhuizen.