\Cases\Home

Regionale samenwerking oncologie

De oncologische zorg verandert

Een academisch ziekenhuis (UMC) onderkende dat de vraag naar oncologische zorg in haar regio de komende jaren fors toeneemt. Daarnaast neemt de zorgconcentratie de komende jaren verder toe, deels richting de academische ziekenhuizen. Hun vragen aan Vintura waren: “Wat betekent dit voor de benodigde en beschikbare capaciteit in ons ziekenhuis?” en “Hoe kunnen we de samenwerking inrichten met optimale verdeling van de zorg?”.

Capaciteitsbehoefte neemt met 30 tot 80% toe

Vintura heeft de gevolgen van de groei en concentratie van oncologische zorg voor het UMC berekend. Hiervoor hebben we een model gebouwd en gevalideerd samen met medisch specialisten. Daaruit bleek dat er maatregelen nodig zijn om capaciteits- en kwaliteitsproblemen te voorkomen. De totale capaciteitsbehoefte van het UMC (kliniek, OK, beeldvorming, etc.) zal tot 2020 stijgen met 40-50%, met een uitschieter van 80% groei voor CT.

Regionale afspraken

Om capaciteits- en kwaliteitsproblemen in eigen huis te voorkomen, is het UMC gesprekken gestart met ziekenhuizen in de omgeving. Omliggende ziekenhuizen hebben hier ook behoefte aan, omdat de concentratie ten koste gaat van de oncologische zorgvraag in deze ziekenhuizen. Inmiddels zijn de eerste afspraken gemaakt over een herverdeling van de oncologische zorg in de regio. Daarbij is het uitgangspunt dat (delen van) de zorg waar mogelijk ook buiten het UMC aangeboden wordt.