\Cases\Home

Realisatie borstkanker Center of Excellence

Samenwerking om kwaliteit te verbeteren en zorg te behouden

Borstkanker is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen in Nederland. Maar liefst 1 op de 7 vrouwen, en hun directe omgeving, krijgt hiermee te maken. Een ‘knobbeltje’ of een afwijkende bevinding bij het bevolkingsonderzoek is vaak de start van een onzekere periode waarin veel op hen af komt. Het is dan ook van belang, dat de zorg voor vrouwen met (een vermoeden op) borstkanker zo optimaal mogelijk is georganiseerd.

Door toegenomen volumenormen, nieuwe technieken en door het bundelen van expertise is de kwaliteit van borstkankerzorg in de afgelopen jaren toegenomen in Nederland. In lijn hiermee kregen we een vraag van niet één, maar drie zorginstellingen om de borstkankerzorg in hun regio anders te gaan organiseren.

Hoewel de medisch specialisten al goed samenwerken, hebben ze hulp nodig verder te integreren en hun gezamenlijke visie te vertalen naar een concreet plan dat met succes geïmplementeerd kan worden: “Hoe wordt onze visie op papier werkelijkheid, zodat de kwaliteit van borst(kanker)zorg verbetert, we kunnen investeren én de zorg op lange termijn voor de regio behouden blijft?”.

Fundamentele keuzes leiden tot plan waar iedereen achter staat

Op een avond in mei keken vijftien professionals ons ongeduldig aan. Er lag een prachtige visie voor onze patiënten, dus niets stond implementatie van de beste zorg nog in de weg. Maar op de vraag wat dan de beste zorg is, wat je verstaat onder kwaliteit en hoe je dit inzichtelijk maakt, kwam geen eenduidig antwoord. Borstkankerzorg is dan ook complex, multidisciplinair en op veel verschillende manier te organiseren. We legden de zorgpaden van de drie instellingen naast elkaar, doorgronden deze en stimuleerden de professionals te leren van elkaars sterke kanten.

De lijst van verbetermogelijkheden werd steeds groter, maar er ontstonden ook verschillende inzichten hoe deze op te lossen. Door steeds het patiëntbelang voorop te stellen, door te leren van nationale en internationale best practices en door de buitenwereld te betrekken, hebben we verschillen kunnen overbruggen en fundamentele keuzes gemaakt. Uiteindelijk heeft dit tot een plan geresulteerd waar iedereen achter staat en dat recht doet aan de inzet van de professionals, die veel vrije avonden hebben besteed aan het verbeteren van zorg.

Nieuwe propositie leidt tot Patiëntvriendelijker en efficiënter zorgpad

Gedurende dit proces zijn de deelnemers en betrokken specialismen verder naar elkaar toegegroeid en is een stevige basis gelegd voor succesvolle lange termijn samenwerking. De planvorming heeft geleid tot veel momentum bij de betrokken professionals en er ligt een concreet plan voor implementatie.

De samenwerkende organisaties hebben nu een aantrekkelijke propositie voor patiënten, hun omgeving én ook voor huisartsen. De zorg is geheel opnieuw ingericht, volgens een patiëntvriendelijk en efficiënter zorgpad, dat is vastgelegd in een effectief en doelmatig zorgproces. Hierdoor worden jaarlijks ruim 400 nieuwe patiënten met borstkanker sneller gediagnosticeerd, beter behandeld én verbetert hun kwaliteit van leven op de lange termijn.