\Cases\Home

Prioritering van productlanceringen

Optimaliseren van Market Access plan

Met een groot aantal productlanceringen in de pijplijn zag de toekomst er zonnig uit voor een farmaceut. Maar het leverde ook een dilemma op: wanneer en waar gaan we welke producten lanceren, zodat de impact voor patiënten maximaal is?
Vintura is gevraagd om een model te ontwikkelen om dit complexe besluitvormingsproces rondom Market Access te ondersteunen.

Zoektocht naar de juiste parameters

Startpunt was een groepsdiscussie met de klant. Per product analyseerden we of het product klaar was om te lanceren en de kans op succes. Vervolgens gebruikten we de uitkomsten van deze analyse om een beslissingsmodel te bouwen. Dit vulden we aan met additioneel verzamelde informatie. In een brainstormsessie gebruikten we dit model om de volgorde te bepalen waarin we de verschillende producten per land wilden introduceren.

Versimpelde besluitvorming

Dankzij ons model was de klant in staat om het complexe besluitvormingsproces rondom Market Access significant te versimpelen. Dit maakt het mogelijk om discussie te voeren op basis van een vaste set van indicatoren in plaats van op alleen onderbuikgevoel. Het is gebleken dat ons model de juiste aanbevelingen heeft gedaan in 90% van alle gevallen. Het resultaat? Een zeer solide Market Access strategie voor een groot aantal nieuwe producten.