\Cases\Home

Portfoliostrategie voor farmaceutisch bedrijf

Explosieve groei nieuwe introducties

Een internationaal farmaceutisch concern verwachtte voor de komende jaren een grote toename in introducties van nieuwe medicijnen. Om het succes van deze introducties te waarborgen is Vintura gevraagd te helpen analyseren wat de impact is van deze introducties, welke prioriteiten gesteld dienen te worden en welke organisatorische maatregelen noodzakelijk zijn.

Analyse van de pijplijn en de impact op de organisatie

We zijn gestart om samen met de productexperts van de klant een analyse te maken van de internationale pijplijn van producten die het concern in ontwikkeling heeft en van de impact hiervan per jaar op de verschillende afdelingen, zoals medisch, sales en marketing. Dit vormde de basis voor een grote werksessie met directie, management en enkele interne experts. Per therapeutisch domein hebben we een inventarisatie gemaakt van knelpunten en oplossingen.

Samen met de klant hebben we over alle domeinen heen prioriteiten gesteld, overkoepelende maatregelen gedefinieerd en specifieke openstaande vragen per domein geformuleerd. In de daarop volgende weken is dit door de management teams uitgewerkt. Het resultaat is een breed gedragen meerjaren introductie-programma zowel op portfolio- als detailniveau, met gewenste aanpassingen in structuur en omvang van de organisatie(onderdelen). Juist het bij elkaar brengen van vertegenwoordigers van verschillende functies heeft veel inzicht gegeven in onderlinge afhankelijkheden en enthousiasme om gezamenlijk oplossingen voor uitdagingen en knelpunten te realiseren.

Goed voorbereid voor de verwachte introducties

Resultaat van dit project was dat de klant goed voorbereid is op de productintroducties die de komende 5-10 jaar worden gedaan in deze regio. Elk van de therapeutische domeinen en functies heeft nu goed inzicht in de werklast voor de komende jaren. Bovendien is bekend welke knelpunten er zijn en wat voor maatregelen hiervoor nodig zijn. Met name voor de werving en training van medewerkers is dit zeer bepalend. Voor patiënten is dit goed nieuws: nieuw ontwikkelde medicijnen komen zonder vertraging en met de benodigde ondersteuning (informatie, extra voorzieningen) beschikbaar.

Door het grote aantal introducties als een programma aan te pakken, is de klant in staat structureel haar introductie-competentie te verbeteren en maximaal resultaat te halen uit de introductie van elk nieuw medicijn.

Lees meer

We helpen met het ontwikkelen van sterke portfolio’s en onderscheidende merk strategieën, door de productlevenscylcus heen. Lees meer over onze commerciële strategie (Engelstalige pagina).