\Cases\Home

Patiëntsegmentatie voor polikliniek van de toekomst

De patiënt bestaat niet

Patiënten worden steeds veeleisender als het aankomt op de wijze waarop zij zorg ontvangen. Technologische ontwikkelingen bieden allerlei nieuwe mogelijkheden, zoals spreekuur via beeldbellen, chatten met de arts en het online inzien van gegevens. Alleen niet iedere patiënt heeft dezelfde mogelijkheden en behoeftes. Ook is elke patiënt anders als het aankomt op de frequentie en het type contact wat zij met de zorgverlener willen hebben. Een academisch ziekenhuis vroeg Vintura met het oog op nieuwbouw te helpen bij het vormgeven van de ‘polikliniek van de toekomst’. Een polikliniek waar elke patiënt de zorg krijgt die passend is bij zijn situatie, behoefte en mogelijkheden, zonder de efficiëntie van het ziekenhuisproces te verstoren.

Onderzoek samen met het ziekenhuis

Met een projectteam (arts, gespecialiseerde verpleegkundigen en een aio), zijn we aan de slag gegaan met het definiëren van groepen patiënten en hun kenmerken o.b.v. o.a. ziektelast, zorgzelfstandigheid en communicatievaardigheid. Onderzoek onder ongeveer 400 patiënten resulteerde in vier verschillende segmenten. Vervolgens is de implementatie van de polikliniek van de toekomst opgestart. We hebben in werkgroepen gedefinieerd welke stappen gezet moeten worden om de zorg van de toekomst ook daadwerkelijk te kunnen leveren. Dit loopt uiteen van communicatie met patiënten, tot het opleiden van zorgverleners en het klaarmaken van de systemen voor vergaande differentiatie in het zorgproces.

Moderne Poliklinische zorg op maat

Deze indeling van de patiëntpopulatie geeft het ziekenhuis de mogelijkheid te voldoen aan de wensen van de patiënt, maar tegelijk wel efficiënt te kunnen plannen. Artsen krijgen de mogelijkheid goed in te spelen op wat voor de patiënt de meest ideale manier van zorg verlenen is. Dit helpt in het geven van een plek aan de ziekte in het leven van de patiënt en is ondersteunend in een positieve beleving van de ziekte. Het ziekenhuis heeft door dit project bovendien meer zicht op de benodigde capaciteit en type ruimtes in de nieuwe polikliniek; een moderne polikliniek, die bovendien klaar is voor de nieuwe ontwikkelingen die in de toekomst op het ziekenhuis afkomen.