\Cases\Home

Opzetten RVE voor Oncologie

Versnipperde zorg

Geen enkele vorm van zorg is zó complex als de oncologische zorg. Om die reden is de Oncologie ook een zorgonderdeel waar een ziekenhuis vaak enorme verbeteringen kan realiseren. Hoe kan een ziekenhuis hierin een belangrijke kwaliteitsslag maken? Een effectieve manier is het inrichten van een resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE) om de oncologische zorg echt vanuit het patiëntperspectief te organiseren. Vintura heeft samen met zorgprofessionals en de Raad van Bestuur van een tweetal ziekenhuizen een plan ontwikkeld en uitgevoerd om de Oncologie te concentreren in een RVE Oncologie.

Oog voor de belangen van anderen

Het concentreren van de oncologische zorg impliceert dat bestaande werkwijzen veranderen. Daarmee verandert ook de financiële positie van bestaande organisatieonderdelen. In dit “ontvlechtingsproces” hebben we daarom continu oog gehad voor de belangen van betrokken professionals. Bijvoorbeeld: kan het ziekenhuis de kwaliteit van zorg van de niet-oncologische zorg nog blijven garanderen? We hebben alle zorgactiviteiten van het ziekenhuis in kaart gebracht. Vervolgens hebben we aangegeven welke daarvan in scope waren om bij de RVE Oncologie onder te brengen. Samen met het ziekenhuis vonden we oplossingen om dat ook te realiseren. Met draagvlak onder de betrokken specialisten binnen en buiten de Oncologie.

Profileren in de Oncologie

Het ziekenhuis heeft de keuze gemaakt om Oncologie in een RVE te concentreren. Dit was geen voor de hand liggende keuze, want belangen in het ziekenhuis waren tegengesteld. De oncologische zorg is nu beter georganiseerd en kan het ziekenhuis kan zich er goed mee profileren. Hoe hebben we dit gerealiseerd? Door gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden die op voldoende draagvlak konden rekenen en door de doortastendheid van de Raad van Bestuur. Het resultaat is dat het ziekenhuis nu in staat zich daadwerkelijk te profileren met de Oncologie.