\Cases\Home

Opzetten van een nieuwe en gezamenlijke laborganisatie​

Concentratie van delen van de diagnostiek kán voordelig zijn

Dagelijks worden in Nederland miljoenen lab-bepalingen (klinische chemie, medische microbiologie) gedaan. Waar vroeger veel mensen met witte jassen (laboranten) rondliepen, staat nu een serie high tech analysers aan de basis van de routine-diagnostiek. Apparaten die in staat zijn om een enorme hoeveelheid bepalingen te doen.

Potentieel kunnen hier grote schaalvoordelen mee worden behaald. Voor die vormen van diagnostiek waarvan de uitkomst niet à la minuut nodig is, kan het voordelig zijn om deze op één plek (in de regio) te leveren. Maar dit geldt niet voor diagnostiek die zo snel als mogelijk beschikbaar moet zijn om het behandelbeleid te kunnen vaststellen/ aanpassen (denk aan zorg voor SEH- en IC-patiënten)​

Wat wel en wat niet concentreren

Vintura heeft drie ziekenhuizen ondersteund in het proces waarin deze organisaties samen de diagnostiek gaan vormgeven. ​

Samen hebben we vastgesteld welke diagnostiek zich nu reeds leent voor concentratie en welke diagnostiek hier nu nog niet geschikt voor is. Dat wat betreft de inhoudelijke kant van de samenwerking. Met de betrokken bestuurders hebben we keuzes gemaakt in de governance, personele en financiële gevolgen, huisvesting en juridische vorm van de samenwerking.​

Nieuwe en gezamenlijke organisatie

De drie ziekenhuizen gaan gezamenlijk een nieuw laboratorium exploiteren. De organisatievorm stelt de ziekenhuizen in staat om vlot te kunnen inspelen op ontwikkelingen in deze concurrerende markt. Ook is het mogelijk om andere ziekenhuizen (zorginstellingen) te laten participeren in dit initiatief, zodat de schaalvoordelen verder oplopen.​

De patiënt merkt van deze samenwerking niet veel, maar de ziekenhuizen en zorgverzekeraar wel (en daarmee iedere verzekerde in Nederland). Immers, door samen te werken zijn de ziekenhuizen in staat de diagnostiek tegen lagere kosten te kunnen blijven leveren en te behouden voor het ziekenhuis.​

Ik hecht grote waarde aan een analytische benadering in mijn werk: een kritische blik, gedegen analyses en geen genoegen nemen met middelmatigheid.