\Cases\Home

Optimaliseren follow-up proces na kankerbehandeling

Veel winst te behalen in oncologische follow-up

De focus van verbeteringen in de oncologische zorg ligt veelal op diagnostiek en behandeling. Echter, juist in de follow-up fase (nazorg en controle) is er voor patiënt, ziekenhuis én maatschappij nog veel winst te behalen. Vintura kreeg de vraag een Universitair Medisch Centrum (UMC) te helpen de follow-up voor deze grote patiëntgroep te verbeteren en te optimaliseren.

Verbeteringen realiseren samen met zorgprofessionals en patiënten

In het project zijn we ‘bottom-up’ te werk gegaan. Met kleine teams van experts uit het ziekenhuis (artsen, verpleegkundigen, leidinggevenden) hebben we knelpunten in kaart gebracht en innovatieve en praktische oplossingen bedacht. Vervolgens maakten we business cases en gaven de implementatie vorm. Dit alles met veel aandacht voor breed draagvlak. Hiermee valt of staat het uiteindelijke resultaat!
In het hele proces hebben we patiënten actief betrokken om er zeker van te zijn dat zorg voor de patiënt ook echt beter werd.

Betere kwaliteit, meer patiëntgericht én goedkoper

Het project heeft geleid tot aansprekende resultaten voor de drie doelgroepen: patiënt, ziekenhuis en maatschappij. Voor patiënten betekent dit korter wachten op uitslagen en minder ziekenhuisbezoeken. Gestandaardiseerde, goed afgestemde processen dienen als basis voor de follow-up. Vervolgens wordt deze toegespitst op individuele patiënten. Er is ook meer tijd en aandacht voor psychosociale zorg gekomen, door een deel van de taken te verschuiven van artsen naar verpleegkundig specialisten. Door het totale stelsel van verbeteringen is de zorg bovendien goedkoper geworden.