\Cases\Home

Optimalisatie van de geboortezorg: structuur of cultuur

Verbeteren is complex, zeker zonder oorzaak

In recente jaren klinkt er veel kritiek op de geboortezorg in Nederland. De kwaliteit moet omhoog om de perinatale sterfte terug te dringen. Hoewel iedereen het hiermee eens is, zijn veranderingen in deze zorg niet eenvoudig vanwege het complexe, multidisciplinaire karakter.
Een groot ziekenhuis erkent de noodzaak tot verbetering, ondanks dat de patiënttevredenheid onverminderd hoog is. De geboortezorg is niet zoals zorgprofessionals willen, maar het is onduidelijk wat hier precies de oorzaak van is.

Negen maanden de tijd om de geboortezorg te optimaliseren

Al snel werd duidelijk dat uitdagingen zowel technisch (processen), maar vooral ook cultureel van aard waren. Onze aanpak was er dan ook op gericht om knelpunten vanuit alle vakgebieden te benoemen en op basis daarvan een verbeterplan te ontwikkelen.

Samen met een werkgroep van 15 mensen van alle functieniveaus en vakgroepen hebben we het plan uitgewerkt om zorg voor moeder en kind te verbeteren. Dit hebben we gedaan vanuit een vooraf en gezamenlijk opgestelde visie. Belangrijke onderwerpen die wij hebben uitgewerkt gaan over dossiervoering (tijdens de zwangerschap), overdracht (tijdens de geboorte), communicatie en poliprocessen.

Een goed resultaat, een hele bevalling

Door negen maanden intensief samen te werken, hebben we enkele concrete thema’s inhoudelijk kunnen verbeteren. Dit vergroot de veiligheid van moeder en kind op de korte termijn en is een goede eerste stap.
De grootste winst zit echter in het verkleinen van de afstand tussen alle betrokkenen. Dit was geen eenvoudig proces: als professionals van verschillende achtergronden zich uitspreken, komen verschillen aan het licht. Hoewel het begeleiden van een dergelijk proces niet altijd een dankbare taak is, heeft het wel bijdragen aan beter onderling begrip, verbeterde werkafspraken en daardoor betere geboortezorg.