\Cases\Home

Optimalisatie toegankelijkheid wondverzorgingsproduct

Wondverzorging onder druk

Een farmaceutisch bedrijf dat is gespecialiseerd in wondverzorgingsproducten wil ervoor zorgen dat hun kernproduct in de toekomst toegankelijk blijft voor patiënten met complexe wonden. De Nederlandse markt voor wondverzorging vormt een grote uitdaging: zowel zorgverleners als de farmaceutische industrie worden onder druk gezet om de kosten te verlagen en resultaten te verbeteren. Het bedrijf vroeg Vintura om de kosteneffectiviteit van het product te onderzoeken en een businesscase op te stellen voor zorgverzekeraars.

Een optimaal zorgtraject

Samen met onze klant besloten we het project te benaderen vanuit een breed perspectief. Niet alleen hebben we gekeken naar het effect dat het product heeft op de behandeling van complexe wonden. Ook hebben we samengewerkt met verschillende belanghebbenden – twee lokale zorgverleners en een focusgroep van de grootste Nederlandse zorgverzekeraars – en het complete zorgtraject geoptimaliseerd, van een vroege diagnose tot de nazorg wanneer de wonden zijn genezen.
Hypothesen voor verbetering werden op lokaal niveau getest en de businesscase is opgesteld aan de hand van gegevens over de lokale kosten en volumes.

Toekomstige toegang

Onze klant kan nu bewijzen dat het product toegevoegde waarde heeft en zorgen dat de patiënt het in de toekomst kan blijven gebruiken. Bovendien kan het bedrijf zichzelf positioneren als een betrouwbare partner die bijdraagt aan het verbeteren van de wondverzorging in Nederland.

Het andere resultaat van het project is een geoptimaliseerd zorgtraject, dat wordt geïmplementeerd door de twee zorgverleners. De zorgverzekeraars gebruiken dit traject als voorbeeld om de gehele markt voor wondverzorging in Nederland te verbeteren.