\Cases\Home

Ontwikkelen van een strategie voor beeldgestuurde interventies

Combinatie van innovaties bieden een groot potentieel

Door de snelle ontwikkelingen in geavanceerde beeldvorming te combineren met innovaties binnen nucleaire geneeskunde, ontstaat er wereldwijd aandacht voor een nieuw type therapie: Beeldgestuurde Moleculaire Interventies. In de praktijk blijkt de translatie van veelbelovend idee tot toepassing in de kliniek voor dit nieuwe vakgebied echter lastig te realiseren. Daarnaast vraagt het specifieke (nucleaire) infrastructuur.

Een leidend Universitair ziekenhuis ziet dat zij hier een goede rol in kan vervullen op basis van aanwezige kennis en ervaring vanuit verschillende disciplines. Aan Vintura de vraag een strategie te ontwikkelen voor de opzet van een translationeel laboratorium waarmee het ziekenhuis komende jaren een leidende rol kan vervullen op deze nieuwe therapieën op verschillende ziektegebieden, startend met oncologie.

Strategie op basis van eigen kracht en onderscheidend vermogen

Voordat we zijn gestart met de organisatie-inrichting hebben we alle betrokkenen gefaciliteerd om gezamenlijk een stip op de horizon te formuleren. Samen met de artsen en medewerkers van de betrokken functies (beeldvorming, nucleaire geneeskunde, oncologie) hebben wij scherp gedefinieerd wat het doel, gewenste positie en ambities rond beeldgestuurde, moleculaire interventies zijn. En minstens zo belangrijk: welke impact dit heeft voor patiënt, arts en onderzoeker.

Vervolgens hebben we vastgesteld wat er nodig is qua organisatie en infrastructuur om de ambities als leidend translationeel centrum waar te maken, en hebben we prioriteiten gesteld. Voortbouwend op bestaande expertise in huis hebben we een lean organisatieontwerp opgesteld, inclusief een beslismodel voor nieuwe innovaties. Hierbij is ook nadrukkelijk gekeken naar het in een vroegtijdig stadium binnenhalen van externe innovaties met grote potentie. Op basis van de gekozen prioriteiten is een renovatieplan van de bestaande laboratorium en radionuclide apotheek opgesteld. Hierbij is inzichtelijk gemaakt wat de benodigde investeringen zijn.

Helder plan voor inrichting organisatie en benodigde faciliteiten

Daar waar het eerst ging om losstaande groepen, staat er nu één team met één gezamenlijke en gedragen visie. Het ziekenhuis heeft nu een concreet strategisch plan in handen om de ambities rond deze veelbelovende therapieën waar te maken en daarmee een grote impact te hebben op het leven van ernstig zieke patiënten.

Met de gekozen focus op externe innovaties positioneert het ziekenhuis zich als samenwerkingspartner voor zowel innovatieve bedrijven als onderzoeksgroepen, waarmee nieuwe therapieën veel sneller hun weg vinden naar de kliniek en daarmee de patiënt.