\Cases\Home

Diagnostische scan en verbeterprogramma voor medische afdeling

Zijn we klaar voor de toekomst?

De Medische afdeling van een farmaceut in de Benelux werd geconfronteerd met een aantal uitdagingen:

  • De afdeling was net nieuw opgezet.
  • De organisatie had kort geleden een aantal patenten verloren.
  • De lancering van nieuwe producten liep vertraging op.
  • Een veelbelovende, innovatieve pipeline vroeg om een nieuwe marktbenadering.

De farmaceut vroeg Vintura om te beoordelen of de afdeling in staat was om deze uitdagingen aan te gaan en, meer specifiek, om de medisch excellentie van de afdeling te evalueren.

Bottom-up beoordeling

Tijdens de diagnostische scan die we uitvoeren, combineerden we Vintura’s standaard online benchmarkonderzoek met interviews. Deze interviews hielden we met het complete team, aangevuld met interne en externe stakeholders. Hierbij hebben we ons gericht op doelstellingen, competenties en teamdynamiek.

Samen met de afdeling hebben we de uitkomsten geëvalueerd, het management uitgedaagd, gevoeligheden besproken en uiteindelijk verbetergebieden geïdentificeerd. In het daaropvolgende jaar brachten we door middel van twee vervolgonderzoeken de voortgang in kaart.

Het hart van de organisatie

Ons verbeterprogramma bestond uit een aantal eenvoudige en heldere acties. Een jaar later zien we dat de afdeling floreert. Sterker nog, het is het kloppend hart van de organisatie geworden!

Uit de vervolgonderzoeken blijkt dat bijna elk onderdeel significant is verbeterd. De gemiddelde scores van het afdelingsonderzoek zijn van een 5 naar een 7 (op 10-puntsschaal) gestegen, of zelfs hoger. Het persoonlijk leiderschap is sterker geworden en mensen voelen zich meer betrokken. Daarnaast zijn de doelen helder, is de ‘governance’ verbeterd en zijn de kerncompetenties van de afdeling sterker dan ooit.