\Cases\Home

Management productportfolio en groeikansen in de EU

BEELD GROEIKANSEN GEHELE PRODUCTPORTFOLIO

Het hoofd van de Europese regio van een internationaal farmaceutisch bedrijf wil een consistent beeld krijgen van groeikansen in de gehele productportfolio en in alle 31 Europese landen. Met dit beeld kon het Europese team andere discussies over groeikansen voeren, als alternatief voor de meer op incrementele groei en budgetten gerichte discussies die het team al regelmatig voert.

Gezamenlijke inspanning om een nieuwe blik op het portfolio te ontwikkelen

Tijdens meerdere werksessies met het team van de klant heeft Vintura een analysemethode voor portfolio’s ontwikkeld, waarmee de portfolio kan worden bekeken vanuit meerdere hoeken, bijvoorbeeld per product of per land. Vanuit iedere hoek wordt potentiële groei weergegeven bovenop de groei die al is voorspeld voor 2021.

Door werksessies te houden met een multifunctioneel team en regelmatige stuurgroepvergaderingen, hebben we een solide methode gevormd, waarbij ook het senior management zich committeert aan de resultaten.

Aanzienlijke verborgen groeikansen ontdekt

We hebben de analysemethode voor portfolio’s toegepast op alle producten en landen in Europa, en we zagen een potentiële groei die twee keer zo hoog is als de voorziene totale Europese verkoop voor 2021.

Tijdens de strategieworkshop met het Europese managementteam hebben de managers van alle landen de drie belangrijkste groeikansen in hun land geïdentificeerd, om het vastgestelde potentieel zo goed mogelijk te benutten. Bovendien heeft elke algemeen manager een ambitie uitgesproken voor het potentieel in 2021. De som van deze ambities is in totaal meer dan € 400 miljoen, bovenop naast de reeds voorspelde omzetgroei in de financiële plannen voor 2021.

Wil je verder praten over dit onderwerp?