\Cases\Home

Een lancering op regionaal niveau voorbereiden

Relatief onervaren filialen

Onze cliënt, een van ’s werelds grootste farmaceutische multinationals, moest een succesvolle lancering coördineren van verschillende nieuwe producten in hun regio, die bestond uit 15 relatief onervaren landenkantoren. Vintura werd gevraagd een standaard manier van werken te ontwikkelen om de multidisciplinaire samenwerking tussen de regiokantoren en de landen optimaal te ondersteunen.

Verschillende vormen van management op afstand

Nadat de huidige situatie met de voornaamste belanghebbenden was geëvalueerd, heeft Vintura vier scenario’s voor de aansturing uitgewerkt. In deze scenario’s werd onderscheid gemaakt tussen de mate van controle van bovenaf versus ondersteuning uit de regio én de mate waarin het contact tussen de regio en het land werd geformaliseerd. We hebben de opties samen met de cliënt beoordeeld en gerangschikt. Het model dat we kozen, bestond uit een combinatie tussen het bieden van ondersteuning en toezicht houden van bovenaf op een ‘lean’ manier.

Samenwerking tussen regio en landen werpt vruchten af

Door onze scenario’s kon het regiokantoor weloverwogen kernbeginselen formuleren voor hun management-op-afstand-strategie. De gekozen opzet en structuur van de vergaderingen kwamen tegemoet aan de behoeften van zowel de landen als de regio en maken waar mogelijk gebruik van bestaande structuren. Het gaf een positieve start aan de verwachte intensieve samenwerking voor de komende jaren met als doel om mooie nieuwe geneesmiddelen op de markt te brengen voor patiënten.