\Cases\Home

Integratie Value-Based Healthcare in de strategie en bedrijfsvoering

Patiëntwaarde, dat is wat onze klant wil leveren

De zorg wordt geconfronteerd met veel ingrijpende veranderingen die elkaar in hoog tempo opvolgen. Betaalbaarheid en toegankelijkheid van het zorgsysteem staan onder druk. Het geloof van onze klant is dat de toekomst van de gezondheidszorg gebaseerd zal zijn op Value-Based Healthcare (VBHC), namelijk het creëren van en sturen op patiëntwaarde. Om deze filosofie te implementeren in haar bedrijfsvoering heeft zij aan Vintura gevraagd om de gedachten van VBHC te delen met de groep medewerkers die iedere dag bezig zijn om patiëntwaarde te genereren.

Value-Based Healthcare in de praktijk

Het project stond in het teken van het gaan gebruiken van de VBHC-gedachte in het dagelijkse werk. Om dit te realiseren hebben we samen met de klant bepaald wat Value-Based Healthcare voor haar betekent. In een inspirerende werksessie met zo’n 70 medewerkers van de klant zijn we aan de slag gegaan met VBHC. Er is een eerste stap gemaakt om met de teams verantwoordelijk voor een bepaald ziektebeeld na te denken welke initiatieven er binnen de patient journey mogelijk zijn en welke stappen we moeten nemen om hiermee aan te slag te gaan.

… en er nu mee blijven werken!

Met behulp van de uitkomsten van de werksessie zijn de verschillende teams vol enthousiasme aan de slag gegaan met de implementatie van de ideeën, samen met de partners in het veld. Om er zeker van te zijn dat het niet bij een eenmalige actie blijft heeft in samenspraak met het management van de klant Value-Based Healthcare een prominent onderdeel gekregen binnen de strategische plannen van de verschillende teams. Wij zien nu ook daadwerkelijk een aantal van de ideeën terug in de markt die ook meehelpen in het verbeteren van de patiëntwaarde.