\Cases\Home

Integraal plannen over de zorgketen

Gezamenlijk vertrekpunt

Een groot STZ ziekenhuis wilde integraal en efficiënter gaan plannen, ondersteund door een nieuw Electronisch Patiënten dosier (EPD). Zo konden ze patiënten beter bedienen en zou er meer rust en ritme in de organisatie komen. Binnen het ziekenhuis werd al lang hierover gepraat, maar het lukte niet om concrete stappen te maken. Vintura werd gevraagd om snel de gezamenlijke uitgangspunten vast te stellen. Daarmee konden ze de planning uitwerking en starten met de inrichting van het proces.

 

Definitie van integraal plannen

Wat is eigenlijk integraal plannen? En wat willen we er mee bereiken? In een eerste grote multidisciplinaire werksessie is gewerkt aan gemeenschappelijk begrip. We bepaalden de ambitie en legden de eisen voor de planning vast. Alle disciplines (poli/pos/OK/Kliniek/Lab/Beeldvorming/ Transferpunt/Revalidate) waren vertegenwoordigd in deze sessie. Vervolgens interviewden we de deelnemers over hun specifieke planningsmethoden, de benodigde veranderingen en de gevolgen.

In een tweede werksessie namen we een aantal belangrijke besluiten. Deze gingen over: de planningshorizon, roostering, inrichting van strategische en tactische plannen, ordening, openstellen van agenda’s en gekoppelde planning voor POS, OK en kliniek. Het uitgangspunt was dat we allereerst streven naar ketenoptimalisatie voor de patiënt, bij voorkeur gepaard met resourceoptimalisatie.

Snelle en gedragen oplossing

Alle partijen conformeerden zich aan de complete set van uitgangspunten en besluiten. In slechts vier weken tijd is zo een ingewikkelde en langlopend kwestie opgelost en kan de klant verder met de inrichting van de systemen.