\Cases\Home

Het marktpotentieel aantonen van een nieuw medicijn in de eerstelijnsgezondheidszorg

Marktpotentieel van nieuwe geneesmiddelen

Onze cliënt heeft een geneesmiddel ontwikkeld met aanzienlijk betere resultaten dan de behandelingen die momenteel beschikbaar zijn. Het middel is goedgekeurd en specialisten mogen het aan specifieke patiëntgroepen voorschrijven. De geneesmiddelen zouden wellicht in de toekomst door huisartsen kunnen worden voorgeschreven. De cliënt wilde weten wat het realistische marktpotentieel was en wat de ambities waren voor dit geneesmiddel voor de Nederlandse eerstelijnsgezondheidszorg.

Kwantitatief, kwalitatief, en literatuuronderzoek

Onze aanpak bestond uit drie fases:

  • Eerst hebben we een grondig literatuuronderzoek gedaan om een goed overzicht te krijgen van de eerstelijnsgezondheidszorg en het therapeutisch domein.
  • De tweede stap bestond uit kwalitatief onderzoek bestaande uit zestien persoonlijke interviews met huisartsen om inzicht te krijgen in wat zij vonden van de nieuwe therapie en hun eigen rol daarin.
  • De laatste stap was een groot kwantitatief onderzoek onder 200 huisartsen om representatieve inzichten op te doen en onze hypotheses te toetsen.

Groot potentieel en advies voor toetreden tot de markt

Uit het onderzoek bleek dat het marktpotentieel groot was (wat erg verrassend was voor onze cliënt) en werd duidelijk wat voorschrijvers nodig hadden en wat hen aanspoort of er juist van weerhoudt dit voor te schrijven. Daarnaast heeft het gezamenlijke projectteam vastgesteld voor welke patiëntgroepen en huisartsenpraktijken het middel de grootste kans van slagen heeft wanneer het op de markt wordt gebracht. En ter afronding van de marktstrategie hebben we bepaald welke boodschap we willen overbrengen en via welke kanalen dat het beste kan gebeuren.