\Cases\Home

Strategie en aanpak voor lancering hematologische producten

Introductie van een geneesmiddel voor de hematologie

Een grote internationale farmaceut wilde een weesgeneesmiddel voor de hematologie introduceren, dat hun reputatie binnen de hematologie aanzienlijk zou vergroten. Het waardepotentieel van het geneesmiddel was echter beperkt. Het bedrijf had al een brede portfolio op het gebied van hematologie en daarom was dit therapeutische gebied van strategisch belang. Vintura kreeg twee vragen voorgelegd. Ten eerste, hoe kon het product effectief en zo goedkoop mogelijk worden gelanceerd? En ten tweede, hoe konden we zorgen voor voldoende interne en externe aandacht, nu de markt werd gedomineerd door veel belangrijkere hematologische producten?

Strategie voor marktintroductie in drie fasen

Op basis van de merkkansen en de betrokken zorgprofessional hebben we een merkpositionering en een strategie voor de marktintroductie geformuleerd. Deze strategie hebben we vertaald naar een driefasebenadering: marktintroductie, marktontwikkeling, marktbehoud. Onze belangrijkste drijfveer daarbij was om met minimale investeringen een maximaal effect te bereiken. Deze gefaseerde benadering hebben we uitgewerkt tot een aanpak voor de organisatie die een beperkte inzet van mensen vereiste dankzij het gebruik van alternatieve commerciële tools en processen.

Uitrol van strategie

We hebben een duidelijke strategie geformuleerd voor de marktintroductie. Deze strategie is voor vijf belangrijke landen gevalideerd en goedgekeurd door de Europese Raad van Bestuur. Daarna is deze strategie in heel EMEA doorgevoerd voor de introductie van het hematologische weesgeneesmiddel.