\Cases\Home

Functioneel plan verbeteren zichtbaarheid patiëntenservice

De externe positie van de afdeling versterken

Tegenwoordig zijn mensen nog steeds niet goed voorbereid als ze naar hun arts gaan, waardoor de kans bestaat dat zij een behandeling krijgen die niet goed aansluit bij hun behoeften. Een internationaal farmaceutisch bedrijf is er sterk van overtuigd dat patiënten zelf de regie moeten kunnen voeren over hun zorgbehoeften. De patiëntenservice speelt een centrale rol bij het realiseren van deze gedachte. Tot nu toe heeft de patiëntenservice enkele ad-hoc successen kunnen boeken, maar moet nog wel de externe belanghebbenden erbij zien te betrekken. Het farmaceutische bedrijf vraagt Vintura om hulp bij het opstellen van een functioneel plan om hun externe positie te verstevigen.

Een concreet en eenvoudig actieplan voor 2016

De sponsor heeft om een helder en eenvoudig plan gevraagd om komend jaar (en daarna) richting te kunnen geven aan hun activiteiten. Binnen slechts enkele weken:

  • Hebben wij de ‘interne klanten’ geïnterviewd om te begrijpen wat ze nodig hebben van de patiëntenservice.
  • Hebben we externe analyses uitgevoerd om zicht te krijgen op de trends en de behoeften van externe cliënten en patiëntenorganisaties waar momenteel niet in wordt voorzien.
  • Hebben we twee workshops gedaan met de afdeling om een beter beeld te krijgen van de succesfactoren van het afgelopen jaar en om de langetermijn ambitie en kortetermijnacties vast te stellen. Tijdens de workshops hebben we de kennis en expertise van de klant aan die van onszelf gekoppeld om de juiste strategieën te bepalen en om de acties zo concreet mogelijk te kunnen maken.

De uitkomsten van de werksessies zijn gebruikt om het functioneel plan en een concreet actieplan voor 2016 op te stellen.

Impact leveren voor de patiënt

Onze klant vindt dat een patiënt niet in een hokje moet worden geplaatst omdat hij of zij ziek is. Onze klant hoopt een significant verschil te maken in het leven van mensen door ze te helpen om fit aan het werk te kunnen en een actief privéleven te leiden. De patiëntenservice speelt een centrale rol in het realiseren van deze wens. Samen met de patiënt hebben we strategieën en acties bedacht om de patiënt kracht en een stem te geven om gehoord te worden in de spreekkamer.