28-06-2017

Kies je rol op het eHealth speelveld

Vanuit de wens de zorg nog verder te verbeteren en gedreven door nieuwe techniek ontstaan continu nieuwe mogelijkheden, veelal op het terrein van eHealth. Verandering lijkt tegenwoordig de enige constante factor in de zorg. We (her)definiëren speerpunten, fuseren, substitueren, kantelen, implementeren Value-Based Healthcare, bouwen zorgketens en implementeren de ene eHealth pilot na de andere. Het lijkt alsof alles kan, alles belangrijk is en niemand mag achterblijven.

Maar moet je als zorgaanbieder wel continu veranderen en moet je meegaan met alle ontwikkelingen op het terrein van eHealth? Die vraag kun je het beste beantwoorden als je een heldere visie hebt op de rol die je wilt én kunt spelen in het zorglandschap van de toekomst.

Toekomstige rollen binnen eHealth

Wat zijn die rollen? Onderstaand model toont een zestal toekomstige rollen met,  waar relevant, de link met eHealth.

  • ZorgConsument: maakt behoeften kenbaar, volgt medische adviezen op en levert data aan (wearables, domotica, apps).
  • ZorgLeverancier: levert de beste, patiëntgerichte en zinnige zorg (huisarts, ziekenhuis, apotheek, thuiszorg, verpleging, etc.).
  • ZorgCoördinator: volgt de zorgconsument en begeleid deze in het netwerk van zorgleveranciers.
  • ZorgAnalist: verzamelt relevante data, bouwt algoritmes voor monitoring, analyseert macro-data en geeft adviezen voor verbetering van preventie en zorg.
  • ZorgIntegrator: distribueert data naar alle partijen, bouwt standaarden en systemen voor opslag/uitwisseling van data.
  • ZorgProductontwikkelaar: bouwt eHealth functionaliteiten zoals informatiesystemen, apps, devices, domotica. 
Model 1: Rollen in het toekomstige zorglandschap © Vintura 2017

Combineren van rollen heeft zijn grenzen

Natuurlijk kan één partij, meerdere rollen of gedeelde rollen op zich nemen, maar daar zijn grenzen aan. Iedere rol vereist namelijk zijn eigen competenties en eigenschappen. Zo lijkt het voor de hand liggend voor ziekenhuizen om de rol van zorgcoördinator in te vullen, maar bij een echt brede invulling van die rol (over de keten heen) en continue invulling (24/7), is het maar de vraag of dat mogelijk en efficiënt is. Wij kunnen ons voorstellen dat het ziekenhuis juist meer terug gaat naar de kerntaak: de beste directe zorg leveren binnen een afgebakende portfolio.

In plaats van kiezen, willen we op dit moment vaak alle rollen invullen. Met name grotere ziekenhuizen vervullen binnen eHealth meerdere rollen of zitten in ieder geval in vele commissies en initiatieven die daar mee bezig zijn. Ze zijn bezig met datastructuren, geïntegreerde netwerken, bouwen eigen apps en willen ook de zorgintegrator zijn. Dat is lastig en duur.

Mijn advies is daarom: maak duidelijke keuzes. Kies de rol die je wilt spelen in het zorglandschap van de toekomst. Maak deze kenbaar en benut ieders kracht. En het is geen must om zelf nieuwe eHealth toepassingen te ontwikkelen. Gebruik wat er al is of al wordt ontwikkeld.

Delen